Worship

„Chválit budu Hospodina celý svůj život, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu!“ (Žalm 146,2)

Worship (= bohoslužba, uctívání) je pěvecké uskupení našeho sboru. Našimi hlasy a hudebními nástroji se společně snažíme vzdát chválu a čest našemu Bohu. Ročně pořádáme několik evangelizačních koncertů a doufáme, že i jejich prostřednictvím je zpráva o Kristu předávána dál.

Scházíme se každý pátek od 17:45 v prostorách naší modlitebny. Na zkoušky je zván každý, kdo by se na tomto s námi chtěl podílet.

 

Zde je odkaz na některé záznamy z našich vystoupení:

worship