Rekonstrukce sboru

Důležité termíny:

  • 18. 9. 2022 – sborová brigáda – příprava pro stěhování  
  • 25. 9. 2022 – sborová brigáda – příprava pro stěhování 
  • 1. 10. 2022 – poslední bohoslužba v naší modlitebně 
  • 2. 10. 2022 – STĚHOVÁNÍ sborového interiéru
  • 9. 10. 2022 – sborová brigáda – dokončující práce vyklízení
  • 16. 10. 2022 – sborová brigáda – dokončující práce vyklízení (v případě potřeby) 
  • 17. 10. 2022 – plánované zahájení rekonstrukce a přístavby  

 

Církev bratrská 

Po dobu rekonstrukce našeho sborového domu se budeme scházet v Církvi bratrské a to od 8. 10. 2022 každou sobotu od 9:00 na adrese: Tykačova 1183, 560 02 Česká Třebová.

 

Finanční podpora: 

Naše společenství a tento projekt můžete podpořit libovolným finančním darem na číslo účtu: 1321844399/0800 s poznámkou „Dar na stavební účely“ nebo přes QR kód. Všem ochotným dárcům děkujeme!