Rekonstrukce sboru

Důležité termíny:

  • 11. 11. 2023 – Slavnostní otevření nové modlitebny  

Finanční podpora: 

Naše společenství a tento projekt můžete podpořit libovolným finančním darem na číslo účtu: 1321844399/0800 s poznámkou „Dar na stavební účely“ nebo přes QR kód. Všem ochotným dárcům děkujeme!