DOPISY SBORU

Milé sestry, milí bratři,

„Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.“ 1 Kor 12/26,27

Tento týden jsme se dozvěděli smutnou zprávu. Zemřel br. Radomil Síla z lužského sboru, tatínek naší Jany Horákové. Mnozí jsme bratra Radka dobře znali, v našich sborech také sloužil kázáními Božího slova.

To, co čteme od apoštola Pavla ukazuje na skutečnost, která běžným očím zůstává skryta. Obyčejné lidské oči vidí ve sborovém společenství pestrý shluk lidí, který se za normálních okolností každou sobotu schází. Ale očima apoštola a v tuto chvíli má Pavel onen prorocký dar vidět skutečnost jakoby Božím pohledem, očima apoštola je v modlitebnách vidět Kristovo tělo. A my se učíme mít apoštolovy oči! Ano, všechno závisí na tom, jestli naši běžnou skutečnost dokážeme uvidět Božíma očima anebo ne. A dále všechno záleží na tom, jestli budeme žít podle toho, co vidíme zvenku, anebo podle toho, co se ukázalo našemu proměněnému zraku.

Ukazuje se totiž, že jsme něco jiného než spolek, co se schází ke schůzím. Ukazuje se také, že k sobě patříme více, než jsme tušili a že společně bytostně patříme k Ježíši Kristu. Pestrý shluk lidí, jak v Korintu, tak v České Třebové, v Chocni, ve Svitavách, je jedním tělem, jedním organismem. A jako má tělo mnoho částí a orgánů k různým úkolům, tak má také sbor mnoho členů, částí a součástí. A tak jako tělo funguje jako celek v součinnosti, tak také sbor je sborem, když jednotlivé části fungují a spolupracují.

Sbor jako organismus. Nikdo není zbytečný, ani ten, kdo prostě jen „je“ součástí tohoto organismu.
Sbor jako organismus. Ano, sbor není jen soubor oslovených, povolaných, obrácených individualit. Sbor v principu není především organizace, ale organismus. Církev netvoří její kartotéky či statistické výkazy, ale společenství, ve kterém, když jeden trpí, trpí všichni spolu s ním. Přece to známe, když nás bolí hlava, ani zdravým nohám se nechce nikam jít. „Trpí-li jeden, trpí spolu s ním všichni.“ To patří ke spolubytí v organismu. V tom je velká síla. V těchto Pavlových slovech zaznívá věrně Ježíšovo učení. Vždyť Ježíš zjevil učedníkům tajemnou jednotu, která je spojuje s ním i mezi sebou navzájem a ukázal tuto jednotu jako obraz a prodloužení onoho tajemného společenství, které spojuje Otce, Syna a Ducha svatého.

Josef Cepl 

2021-01-21


Předchozí dopisy

Dopis – 14-1-2021 | Dopis – 7-1-2021 | Dopis – 29-12-2020 | Dopis – 17-12-2020 | Dopis – 10_12_2020 | Dopis – 03_12_2020 | Dopis – 26_11_2020 | Dopis – 19-11-2020 | Dopis – 12-11-2020 | Dopis – 05-11-2020 | Dopis – 18-06-2020Dopis – 21-05-2020 | Dopis-16-04-2020 | Velikonoční dopis-09-04-2020 | Dopis-02-04-2020 | Dopis – 26-03-2020 | Dopis-17-03-2020