DOPISY SBORU

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

děsivá válka na Ukrajině v nás vyvolává všelijaké, hrozné pocity, otázky, úvahy, ale především se obracíme k Pánu Bohu v modlitbách za napadené Ukrajince, za jejich národ, území, hlavně za jejich osobní situaci, situaci jejich rodin. Početná komunita sester, bratrů a jejich přátel, je součástí našeho sborového společenství v České TřebovéJsem s nimi v kontaktu a jejich jménem děkuji, že na tyto naše spoluvěřící přátelé myslíte, jste v rámci svých možností připraveni pomoci, nyní především tím, že v nás mají duchovní, modlitební, morální a přátelskou oporu. Ta je pro ně důležitá. Nejen ode mne, ale také od svého Ukrajinského kazatele jsou informováni o možnostech konkrétní pomoci pro jejich rodinné příslušníky, pokud u nás budou hledat azyl, útočiště, pomoc. Církev se na tuto situaci připravuje.

Ti, kdo se účastní bohoslužeb v naší modlitebně se zatím nechystají vracet se zpět na Ukrajinu, pokud nebudou jejich vládou povoláni. Někteří z těch, kdo mají na Ukrajině nejbližší rodinu, pochopitelně uvažují zcela obráceně a sice, že by své blízké rádi dostali k nám do České republiky, do bezpečí. Jistě chápeme jejich starost o své blízké. Prosím, modleme se za tyto naše přátele a za celou hroznou válečnou situaci na Ukrajině. Zvu Vás i na zítřejší bohoslužbu, jejíž součástí bude čas pro modlitby.

Ještě doplňuji, že naše církev na Ukrajině jedná s úřady, aby muži, členové církve, nemuseli bojovat zbraněmi, ale být v zázemí války jako ošetřovatelé raněných, jako technická pomoc. V mnoha případech na tuto žádost reagují úřady pozitivně, zejména v západní části Ukrajiny. Prosím, modleme se i za toto.

„Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka. Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata.“ Ž 118/8,9 „Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal.“ Ž 40/2

Josef Cepl 

2022-02-25


Předchozí dopisy

Dopis – 20-05-2021 | Dopis – 13-5-2021 | Dopis – 6-5-2021 |  | Dopis – 18-3-2021 | Dopis – 18-3-2021 | Dopis – 11-3-2021 | Dopis – 21-1-2021 | Dopis – 14-1-2021 | Dopis – 7-1-2021 | Dopis – 29-12-2020 | Dopis – 17-12-2020 | Dopis – 10_12_2020 | Dopis – 03_12_2020 | Dopis – 26_11_2020 | Dopis – 19-11-2020 | Dopis – 12-11-2020 | Dopis – 05-11-2020 | Dopis – 18-06-2020Dopis – 21-05-2020 | Dopis-16-04-2020 | Velikonoční dopis-09-04-2020 | Dopis-02-04-2020 | Dopis – 26-03-2020 | Dopis-17-03-2020