Informace

Zde najdete odkazy na aktuální informace, zamyšlení a stanoviska vztahující se především k momentální situaci a dění v naší společnosti. Pro aktuálnost průběžně kontrolujte tyto stránky: 

SLOVO KAZATELE

Na tomto odkaze najdete různá zamyšlení a povzbuzení od kazatele Českotřebovského sboru CASD Josefa Cepla. 

DOPIS ČS SBORŮM

Zde naleznete stanoviska administrátorů výboru Českého sdružení CASD související se šířením koronaviru a rady mimo jiné ohledně možností online shromáždění a odkazů na probíhající živé i předtočené video přenosy. 

DOPISY SBORU

Na tomto třetím odkaze můžete najít nejaktuálnější, ale i starší dopisy výboru sboru a pastorační dopisy kazatele adresované nejen českotřebovskému sborovému společenství.

ONLINE SHROMÁŽDĚNÍ

Jako sborové společenství se chceme v tomto období vídat alespoň prostřednictvím online komunikačních aplikací. Na tomto odkaze jsme připravili připojení na skupiny a krátké návody. Termíny jednotlivých setkání budeme aktualizovat také na této a úvodní stránce.